III sesja Młodzieżowej Rady Gminy

Data opublikowania: 10.03.2022

Start: 14.03.2022 / 16:00

Miejsce: Sala konferencyjna w Urzędzie Gminy, ul Rynek 21

Stare Babice, 10 marca 2022 r.

Zawiadomienie o III sesji Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice
Na podstawie § 7 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice, zatwierdzonego
Uchwałą Nr XII/106/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj.
Maz. poz. 12079, z 2021 r. poz. 6345 i 8453)
z w o ł u j ę
III sesję Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice
w dniu 14 marca 2022 r. o godz. 16.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice
przy ul. Rynek 21
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie wniosków ws. zmiany porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z II sesji.
4. Wybór laureata nagrody Przyjaciel Młodzieży.
5. Omówienie sprawy utworzenia na terenie Starych Babic miejsca free graffiti.
6. Omówienie spraw związanych z produkcją filmu promującego sport wśród młodzieży.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy
(–) Jan Waligóra