Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Data opublikowania: 25.03.2021

Start: 30.03.2021 / 10:00

Miejsce: sala konferencyjna im. St. Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 32

Stare Babice, dnia 23 marca 2021 r.
BORG.0012.4.1.2021

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Na podstawie Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670)

zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej
w dniu 30 marca 2021 r. o godz. 10:00

w sali konferencyjnej im. St. Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 32

Temat posiedzenia:

  1. Kontrola rozpatrywania skarg i wniosków przez Wójta Gminy Stare Babice z uwzględnieniem terminowości udzielania odpowiedzi oraz dostępu do informacji publicznej.   

                                                      PRZEWODNICZĄCY KOMISJI    
                                                       Krzysztof SZUBA