Wspólne posiedzenie Komisji

Data opublikowania: 19.11.2021

Start: 23.11.2021 / 14:00

Miejsce: sala konferencyjna  Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.

BORG.0012.6.11.2021

Stare Babice, dnia 17 listopada 2021 r.

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

 

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 10 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji w dniu 23 listopada 2021 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Omówienie projektów uchwał do XXXIX sesji Rady Gminy Stare Babice.

 

                                                                                                                 

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=468

 

Obrady rady gminy będą transmitowane na kanale https://radni.tv/jednostka/?id=7

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
(-) Henryk KUNCEWICZ

transmisja: https://radni.tv/livestream/?id=630