Wspólne posiedzenie Komisji

Data opublikowania: 11.09.2020

Start: 15.09.2020 / 14:00

Miejsce: Sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 10 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz.  z 2019 r. poz. 6670)

 

zwołuję wspólne posiedzenie Komisji w dniu 15 września 2020 r. o godz. 14:00

w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.

 

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Omówienie projektów uchwał do XXIII sesji Rady Gminy Stare Babice

 

Z poważaniem,

Przewodniczący Rady Gminy Stare Babice

Henryk Kuncewicz