Wspólne posiedzenie Komisji

Data opublikowania: 15.04.2021

Start: 22.04.2021 / 14:00

Miejsce: online

Wstęp: wolny

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 10 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.)

zwołuję w trybie zdalnym wspólne posiedzenie Komisji w dniu 22 kwietnia 2021 r. o godz. 14:00

Tematem posiedzenia będzie:
1. Omówienie działalności GPK „Eko – Babice” Sp. z o.o.
Obrady rady gminy będą transmitowane (kanał YouTube UGStareBabice).

 

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Kuncewicz

 

ZAWIADOMIENIE