Wspólne posiedzenie Komisji w dniu 1 lipca 2020 r.

Data opublikowania: 25.06.2020

Start: 1.07.2020 / 14:00

Miejsce: Budynek Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21

Stare Babice, dnia 24 czerwca 2020 r.BORG.0012.6.10.2020

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 10 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2019 r. poz. 6670) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji w dniu 1 lipca 2020 r.
o godz. 14:00
w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.

 

Tematem posiedzenia będzie:

1. Omówienie projektów uchwał do XXII sesji.

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji