Wspólne posiedzenie Komisji w trybie zdalnym

Data opublikowania: 25.05.2020

Start: 25.05.2020 / 14:30

Miejsce: Internet

Wstęp: Bezpłatny

 

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 10 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2019 r. poz. 6670) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695, 875)

zwołuje się w trybie zdalnym wspólne posiedzenie Komisji

w dniu 25 maja 2020 r. o godz. 14:30

Tematem posiedzenia będzie:

Omówienie projektów uchwał do XXI sesji Rady Gminy Stare Babice.

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=295