Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Data opublikowania: 17.01.2022

Start: 25.01.2022 / 13:00

Miejsce: Sala konferencyjna w Urzędzie Gminy, ul. Rynek 21

Stare Babice, dnia 17 stycznia 2022 r.

BORG.0012.5.1.2022

  

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

 

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670) zwołuję w dniu 25 stycznia 2022 r. o godz. 13:00 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji. Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21 (sala konferencyjna I piętro)

Temat posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie dwóch skarg.
  2. Rozpatrzenie petycji.

 

 

                                                                                           PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
                                                                                                                 

                                                                                                  Dorota ZWOLIŃSKA