Zdalne posiedzenie Komisji

Data opublikowania: 21.01.2021

Start: 25.01.2021 / 14:00

Miejsce: Internet

Wstęp: Bezpłatny

                             Stare Babice, dnia 18 stycznia 2021 r.
BORG.0012.5.1.2021

 

 Informacja o zdalnym posiedzeniu Komisji

 

 

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r.
poz. 6670), w związku art. 15zzx ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) zwołuję w dniu  25 stycznia 2021 r. o godz. 14:00 zdalne posiedzenie Komisji Skarg. Wniosków i Petycji.

 

Temat posiedzenia:

 

  1. Rozpatrzenie skargi na nienależyte zadanie wykonane przez Wójta Gminy.
  2. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy.
  3. Rozpatrzenie petycji w sprawie szczepień i segregacji ludności.
  4. Rozpatrzenie petycji w sprawie przymusu szczepień i planowanej segregacji ludności.

 

 PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

                                                                                                                 Dorota Zwolińska