Zebranie sołeckie wsi Koczargi Nowe-Bugaj

Data opublikowania: 7.09.2021

Start: 16.09.2021 / 18:00

Miejsce: Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych, ul. Akacjowa 12

Sołtys wsi Koczargi Nowe-Bugaj Kazimierz Lade zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie w sprawie:
1) funduszu sołeckiego na rok 2022;
2) zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021.
Zebranie odbędzie się 16 września 2021 r. (czwartek) o godz. 18.00 (II termin godz. 18:152) w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych, przy ul. Akacjowej 12.
Kwota funduszu sołeckiego dla sołectwa Koczargi Nowe-Bugaj na 2022 rok wynosi 25 681,07 zł
Mieszkańcy, którzy chcą zgłosić propozycje do funduszu sołeckiego proszeni są o przygotowanie na zebranie wniosku z podpisami co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.) w zebraniu wiejskim może uczestniczyć do 150 osób. Uczestnicy zebrania obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa.