Zebranie sołeckie wsi Koczargi Nowe i Koczargi Stare

Data opublikowania: 6.09.2021

Start: 17.09.2021 / 18:00

Miejsce: Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych

Sołtysi wsi Koczargi Nowe Karolina Spiżewska i Koczargi Stare Krzysztof Korzeniowski zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie w sprawie:
1) funduszu sołeckiego na rok 2022;
2) zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021.
Zebranie odbędzie się w dniu 17 września 2021 r. (piątek) o godz. 18.00 (II termin godz. 18:15) w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych, przy ul. Akacjowej 12.
Kwota funduszu sołeckiego dla sołectwa Koczargi Nowe na 2022 rok wynosi 46 532,56 zł.
Kwota funduszu sołeckiego dla sołectwa Koczargi Stare na 2022 rok wynosi 76 659,90 zł.
Mieszkańcy, którzy chcą zgłosić propozycje do funduszu sołeckiego proszeni są o przygotowanie na zebranie wniosku z podpisami co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.) w zebraniu wiejskim może uczestniczyć do 150 osób /limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19/.
Uczestnicy zebrania obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa.