Programu Usług Teleopiekuńczych dla Mieszkańców

udostępnij

Gmina Stare Babice przystąpiła do realizacji „Programu Usług Teleopiekuńczych dla Mieszkańców Gminy Stare Babice” (dalej „Program”), zgodnie z podpisaną umową nr POS/000027/07/D z dnia 30 listopada 2021 r. – Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program ma na celu zapewnienie niepełnosprawnym mieszkańcom Gminy Stare Babice usługi teleopieki polegającej na bezpłatnym dostępie do telefonicznej opieki domowej, opartej na elektronicznym, całodobowym monitoringu i przyzywaniu natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników w miejscu ich zamieszkania.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie i otrzymaniem opaski SOS prosimy o zapoznanie się z załączonym Programem osłonowym Gminy Stare Babice pod nazwąProgram Usług Teleopiekuńczych dla Mieszkańców Gminy Stare Babice”, a następnie, zgodnie z Ogłoszeniem zapraszającym do uczestnictwa w Programie, prosimy o wypełnienie i złożenie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach (ul. Rynek 21) następujących załączonych dokumentów:


Wszelkie informacje znajdą Państwo w załączonych dokumentach, a w razie pytań – informacje można uzyskać kontaktując się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod numerem telefonu: 22 722 90 11 wew. 230.

załączniki:

Program Usług Teleopiekuńczych dla Mieszkańców Gminy Stare Babice”

Uchwała Rady Gminy Stare Bab dot. Progr. Usług Teleopiekuńczych …

Opaska telemedyczna posiada aktywną kartą SIM i zawiera na obudowie jeden przycisk, po naciśnięciu którego, użytkownik nawiązuje połączenie z dyspozytorem centrum teleopieki.
Przycisk SOS jest oznaczony alfabetem Braille’a.

Najważniejsze funkcje opaski telemedycznej to m. in.:
– detekcja omdleń – czyli funkcja wyzwalana automatycznie w sytuacji wykrycia upadku użytkownika opaski. Opaska wysyła automatycznie powiadomienie alarmowe do opiekuna, na aplikację i platformę, wraz z linkiem geolokalizacyjnym oraz inicjuje połączenie głosowe.
pomiar tętna – poglądowy pomiar z urządzenia przesyłany jest do telecentrum; krokomierz, lokalizacja GPS.
dwustronna komunikacja głosowa – bezpośrednie nawiązanie połączenia głosowego z opaski do dyspozytora centrum teleopieki, czyli możliwość rozmowy przez opaskę telemedyczną jak przez telefon.
– możliwość wystawienia e-recepty.