Wymiana przewodu odgromowego na linii 220kV Podolszyce-Mory

udostępnij

Na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA (PSE), firma Enprom Sp. z o.o. prowadzi prace w zakresie wymiany przewodów odgromowych na liniach elektroenergetycznych 220 kV Pątnów–Konin i Pątnów–Podolszyce. Przewody te zabezpieczają linię przed wyładowaniami atmosferycznymi w trakcie trwania burzy.
Prace modernizacyjne na wspomnianych liniach 220 kV to inwestycja celu publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Jednocześnie zadanie objęte jest Ustawą z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej.
Konieczność ingerencji w nieruchomości prywatne jest bardzo niewielka, jednak w trakcie realizacji tego zadania mogą pojawić się różne pytania. Przedstawiciele firmy dołożą wszelkich starań, aby minimalizować ewentualne niedogodności wynikające z prowadzenia niezbędnych robót budowlanych. W sprawach formalno-prawnych Wykonawca będzie kontaktował się z właścicielami nieruchomości już od marca 2022 r. Rozpoczęcie prac w zakresie wymiany przewodów odgromowych, planowane jest na czerwiec 2023 r.
W
broszurze, jak i na stronie internetowej inwestycji https://wymianaopgw.pse.pl zamieszczone są dane kontaktowe, zapraszamy do lektury i kontaktu w przypadku pytań.
Kontakt:
Wykonawca: ENPROM Sp. z o.o. ul. Taneczna 18c, 02-829 Warszawa tel. 22 203 41 58 www.enprom.pl
Inwestor:  Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna tel. 22 242 26 00  www.pse.pl