XI sesja Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

 

Stare Babice, dnia 20 października 2021 r.

                                                                                                         

Zawiadomienie o XI sesji Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

              

            Na podstawie § 7 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice,
zatwierdzonego Uchwałą Nr XII/106/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 12079)

zwołuję

 XI sesję Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

w dniu 25 października 2021 r. o godz. 15.30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Rozpatrzenie wniosków ws. zmiany porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z VIII, IX i X sesji.
  4. Podsumowanie I kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice.
  5. Wolne wnioski i informacje.
  6. Zamknięcie sesji.

          Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy
Jan Waligóra

 

 

Zawiadomienie o XI sesji Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice