Zaproszenie na I posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy

udostępnij

Stare Babice, dnia 9 listopada 2021 r.

 

Zaproszenie na I posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy

         Na podstawie § 5 ust. 1 Uchwały Nr XII/106/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice i nadania jej statutu
(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 12079, z 2021 r. poz. 6345 i 8453)

z w o ł u j ę 

I posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

w kadencji 2021-2023  

w dniu 22 listopada 2021 r. o godz. 15:00

w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21

 

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wręczenie nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  4. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.
  5. Wybór Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.
  6. Wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Gminy.
  7. Zakończenie obrad.

                                                                                                                 

Sławomir SUMKA
WÓJT GMINY
STARE BABICE