Zaproszenie na posiedzenie Komisji

udostępnij

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji, które odbędzie się w
dniu 7 stycznia 2020 r. o godz. 19:30 (wtorek) w sali widowiskowej w Domu Kultury
Stare Babice, przy ul. Południowej 2a w Zielonkach – Parceli.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Omówienie projektu uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Henryk Kuncewicz