Zarządzenie Nr 92/2023 Wójta Gminy Stare Babice

udostępnij

Zarządzenie Nr 92/2023 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu pomocy społecznej i działalności
na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Stare Babice w 2023 r.

Zarządzenie do pobrania tutaj.