Zawarte umowy na wykonanie oświetlenia na terenie gminy Stare Babice

udostępnij

W dniach 10-11 sierpnia 2021 r.  zostały zawarte umowy na wykonanie oświetlenia na terenie gminy Stare Babice w podziale na części:

  1. część 1 zamówienia – wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy oświetlenia boiska do piłki nożnej w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10, w gminie Stare Babice.
  2. część 3 zamówienia – wykonanie robot budowlanych w zakresie budowy oświetlenia na ul. Poprzecznej w miejscowości Topolin.
  3. część 4 zamówienia – wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy oświetlenia na ul. Sportowej na odcinku od ul. Karabeli do ul. Pustoła w miejscowości Zielonki Wieś.
  4. część 5 zamówienia – wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy oświetlenia na ul. Mizikowskiego w miejscowości Stare Babice.

Termin wykonania – 16 tygodni od daty zawarcia umów.

Wykonawcą robót dla części 1,4 i 5 będzie BUDWEX Wasilewski Mieczysław z siedzibą w miejscowości Truskaw. Wartość umowy dla części 1 wynosi – 30 762,87 zł brutto, dla części 4 wynosi – 74 772,92 zł, dla części 5 wynosi – 38 362,99 zł.

Wykonawcą robót dla części 3 będzie Energo-Inwest Jacek Mielczarek z siedzibą w miejscowości Dębe. Wartość umowy dla części 3 wynosi – 94 710 zł brutto. Zadanie pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Topolin” współfinansowane jest przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.

Dla części 2 zamówienia – rozbudowa oświetlenia w Gminie Stare Babice:

  1. zadanie 1 – ul. Trakt Królewski Borzęcin Duży – zawieszenie opraw
  2. zadanie 2 – ul. Trakt Królewski Borzęcin Mały – zawieszenie opraw
  3. zadanie 3 – Roboty budowlane w zakresie budowy oświetlenia na ul. Willowej w miejscowości Lubiczów – postawienie jednego słupa oświetleniowego z zasileniem
    trwa postępowanie przetargowe.