Zawarto umowy na projekty dróg

udostępnij

 15 marca 2022 r. zostały zawarte umowy na wykonanie projektów budowy ulic:

  1. Ogrodowej w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego;
  2. Reymonta w miejscowości Latchorzew.

Wykonawcą prac projektowych będzie PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wartość umów wynosi odpowiednio: 59 040 zł brutto i 92 250 zł brutto.

Termin wykonania całego przedmiotu umowy – 9 grudnia 2022 r.

Szczegóły postępowania w tym opis przedmiotu zamówienia dostępne są na stronie internetowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/574062