Zawiadomienie o II sesji Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

Stare Babice, dnia 15 grudnia 2021 r.

Zawiadomienie o II sesji Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

 

Na podstawie § 7 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice, zatwierdzonego Uchwałą Nr XII/106/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 września 2019 r.
(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 12079, z 2021 r. poz. 6345 i 8453)

z w o ł u j ę

II sesję Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice
w dniu 20 grudnia 2021 r. o godz. 16.00
w sali konferencyjnej im. St. Zająca
w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 32

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Rozpatrzenie wniosków ws. zmiany porządku obrad.
  3. Złożenie ślubowania przez radnego Sebastiana Beka.
  4. Wręczenie nagród w konkursie literackim „Radiostacja Babice w opowiadaniu”.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. przyznawania nagrody „Przyjaciel Młodzieży” osobom/podmiotom szczególnie zasłużonym dla Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice oraz Młodzieży.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. przyjęcia planu pracy Młodzieżowej Rady Gminy na rok 2022
  7. Dyskusja o filmiku promującym aktywność fizyczną wśród młodzieży.
  8. Wolne wnioski i informacje.
  9. Zakończenie sesji.

                                                                                  

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy

                                                                                   (-) Jan Waligóra

Zawiadomienie o II sesji Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice