Zawiadomienie o IV sesji Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

udostępnij
Na podstawie § 7 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice, zatwierdzonego Uchwałą Nr XII/106/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 12079, z 2021 r. poz. 6345 i 8453)
zwołuję
IV sesję Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice
w dniu 13 maja 2022 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie wniosków ws. zmiany porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III sesji.
4. Wręczenie nagrody Przyjaciel Młodzieży.
5. Omówienie sytuacji uczniów z Ukrainy w szkołach podstawowych w Starych Babicach.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy
(–) Jan Waligóra