Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

udostępnij

Stare Babice, dnia 9 maja 2022 r.

BORG.0012.6.5.202

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 10 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670) 

zwołuję wspólne posiedzenie Komisji w dniu 17 maja 2022 r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2021.
  2. Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy Stare Babice sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Stare Babice za 2021 rok.
  3. Omówienie sprawozdania finansowego gminy Stare Babice za rok 2021.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
(-)Henryk KUNCEWICZ

Obrady rady gminy będą transmitowane na kanale https://radni.tv/jednostka/?id=7 

 

Treść zaproszenia