Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

udostępnij

BORG.0012.8.3.2022

Stare Babice, dnia 19 maja 2022 r. 

                                                                                   

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

 

Na podstawie § 67 i 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670) zwołuję posiedzenie doraźnej Komisji ds. Rozwoju Terenów Blizne Łaszczyńskiego przy Trasie S8

w dniu 31 maja 2022 r. o godz. 13:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad Komisji.
  2. Stan prawny procedury planistycznej – kontynuacja obrad.
  3. Analiza i omówienie głównych zapisów planu w odniesieniu do Studium – kontynuacja obrad.
  4. Wyznaczenie kolejnego terminu posiedzenia Komisji.
  5. Zamknięcie obrad Komisji.

 

 

                                                                                           PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

                                                                                                     Marta PAMIĘTA

 

Treść zawiadomienia