Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

udostępnij

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

 

 

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2019 r. poz. 6670), zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej

 

w dniu 28 września 2022 r. w godz. 12:00 – 13:00

w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.

 

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zapoznanie z działalnością Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice oraz Gminnej Rady Seniorów.

 

 

 

                                                                                           PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

                                                                                                (-) Radosław Karpiński