Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

udostępnij

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

 

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2019 r. poz. 6670), zwołuję posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa w dniu 18 października 2022 r. o godz. 14:00  w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.

 

Tematem posiedzenia będzie:

 

  1. Informacja na temat gospodarki odpadami w Gminie w roku 2021.

 

 

 

 

                                                                                          PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

  Leszek POBORCZYK