Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowej

udostępnij

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowej

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2019 r. poz. 6670)
zwołuję posiedzenie Komisji Statutowej w dniu 20 października 2022 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21

 

Tematem posiedzenia będzie:

 

  1. Omówienie projektu statutów jednostek pomocniczych Gminy Stare Babice wraz z opinią prawną.

                                                                                               

 

 

 

                                                                                                   Przewodnicząca Komisji
Ewa KAWCZYŃSKA