Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji KOSSiKF

udostępnij

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

 

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2019 r. poz. 6670), zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej

 

w dniu 26 października 2022 r. o godz. 14:00

w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Analiza „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”.
  2. Zapoznanie z działalnością Gminnej Rady Seniorów.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
(-) Radosław Karpiński