Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji KR

udostępnij

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2019 r. poz. 6670)

zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej
w dniu 20 października 2022 r. o godz. 10:00

w budynku Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych przy ul. Akacjowej 12

Temat posiedzenia:

  1. Kontrola wykorzystania środków finansowych przez Szkołę Podstawową w Koczargach Starych za 2021 rok.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI Krzysztof SZUBA