Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej

udostępnij

                                               Stare Babice, dnia 9 maja 2023 r. 

BORG.0012.2.3.2023

 

 

                                                                      

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

 

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2019 r. poz. 6670), zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej 

w dniu 23 maja 2023 r. o godz. 13:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.

 

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zapoznanie się z realizacją współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku.
  2. Zapoznanie się z realizacja zadań Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2022 roku.
  3. Zapoznanie się z zadaniami realizowanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2022 roku. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Stare Babice.

 

 

 

                                                                                           PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Pełna treść zawiadomienia.