Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

udostępnij

 

                  Stare Babice, dnia 10 maja 2023 r.

BORG.0012.6.6.2023

 

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 10 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2019 r. poz. 6670)

 

zwołuję wspólne posiedzenie Komisji

w dniu 23 maja 2022 r. o godz. 14:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Omówienie projektów uchwał do LIX sesji Rady Gminy Stare Babice.

                                                                                                                 

                                                                                               

Przewodniczący Rady Gminy

Pełna treść zawiadomienia.