Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej

udostępnij

Stare Babice, dnia 20 kwietnia 2022 r. 

BORG.0012.2.1.2022

                                                               

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

 

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670), zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej

w dniu 27 kwietnia 2022 r. o godz. 14:00

w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zapoznanie się z realizacją zadań Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2021 roku. Analiza potrzeb rozwoju infrastruktury sportowej w Gminie Stare Babice na lata 2022-2023. Aktualizacja postępu rozwoju bazy sportowej. Zapoznanie się z działalnością stowarzyszeń sportowych pod względem finansowania ze środków gminnych.
  2. Zapoznanie się z planem sieci szkół publicznych wraz z granicami obwodów szkolnych. Zapoznanie się z planowanymi zmianami dowozu dzieci do Szkół Publicznych w Gminie Stare Babice w roku szkolnym 2022/2023. Analiza dowozów w roku szkolnym 2020/2021 – wnioski. Omówienie i analiza akcji Ferie Zimowe w 2022 roku.
  3. Omówienie sytuacji w szkołach podstawowych na terenie Gminy Stare Babice w związku z sytuacją w Ukrainie.
  4. Zapoznanie się z zadaniami realizowanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Stare Babice.
  5. Zaopiniowanie zgłoszeń o przyznanie wyróżnienia osobie szczególnie zasłużonej dla wspólnoty samorządowej Gminy Stare Babice.

  

                                                                                           PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

                                                                                                (-) Radosław Karpiński

zawiadomienie