Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

udostępnij

Stare Babice, dnia 20 kwietnia 2022 r.

BORG.0012.4.1.2022

                                   Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Na podstawie Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670)

zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 29 kwietnia 2022 r. o godz. 9:00

w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21

Temat posiedzenia:

  1. Kontrola wykorzystania środków finansowych przez Przedszkole w Starych Babicach z siedzibą przy ul. Polnej 40 za 2021 rok.

                                                                                                                                                     PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
                                                                                                 

                                                                                     Krzysztof SZUBA

Zawiadomienie