Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

udostępnij

Na podstawie Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670)

zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 22 czerwca 2021 r. o godz. 9:00
w sali konferencyjnej im. St. Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 32.

Temat posiedzenia:
1. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy za 2020 rok.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
(-) Krzysztof SZUBA

 

OGŁOSZENIE