Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

udostępnij

BORG.0012.1.3.2023

Stare Babice, dnia 27 marca 2023 r.

 

 

Informacja o posiedzeniu Komisji

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2019 r. poz. 6670), zwołuję posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
w dniu 4 kwietnia 2023 r. o godz. 13:00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.

 

 

Tematem posiedzenia będzie:
1. Analiza możliwości pozyskiwania środków finansowych na inwestycje w Gminie Stare Babice i informacja na temat przygotowania inwestycji w celu złożenia wniosków o uzyskanie środków z funduszy zewnętrznych.
2. Wykorzystanie funduszy sołeckich w poszczególnych sołectwach w roku 2022.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Remigiusz Fijołek