Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków i Petycji

udostępnij

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

 

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r.
poz. 6670) zwołuję posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji

w dniu 1 grudnia 2022 r. o godz. 15.00

Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21 (sala konferencyjna I piętro)

Temat posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie wniosku.

 

 

 

                                                                                           PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
                                                                                                                 

                                                                                                  Dorota ZWOLIŃSKA