Zawiadomienie o ustaleniu porządku obrad LV sesji Rady Gminy Stare Babice.

udostępnij

 

Stare Babice, dnia 20 grudnia 2022 r.

BORG.0002.14.2022

 

 

 

Zawiadomienie o ustaleniu porządku obrad LV sesji Rady Gminy Stare Babice

 

 

 

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 Statutu Gminy Stare Babice ustalam porządek obrad LV sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2022 r. o godz. 14:00:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LIII i LIV sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2022 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2022-2039.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2023-2040.
 8. Rozpatrzenie projektu budżetu Gminy Stare Babice na 2023 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej we wsi Klaudyn.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia statusu lasów ochronnych położonych we wsi Stanisławów.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Babickiej Karty Mieszkańca”.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Stare Babice.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 16. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zakończenie obrad.

 

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=468

 

Obrady rady gminy będą transmitowane na kanale https://radni.tv/jednostka/?id=7  i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.  i 559, 583, 1005, 1079, 1561).

Zawiadomienie o rozszerzeniu porządku obrad LV sesji rady Gminy Stare Babice.
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2022 r.
Projekt uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2022-2039.
Projekt uchwała w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia statusu lasów ochronnych położonych we wsi Stanisławów.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej we wsi Klaudyn.