Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

udostępnij

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji
Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 10 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2024 r. poz. 3501) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji w dniu 25 czerwca 2024 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21

Tematem posiedzenia będzie:
1. Omówienie projektów uchwał do V sesji Rady Gminy Stare Babice.

Przewodniczący Rady Gminy
Remigiusz Fijołek