Zawiadomienie o XVII sesji Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) – z w o ł u j ę XVII sesję Rady Gminy Stare Babice

w dniu 23 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości;

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2020 rok;
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020-2032.
5. Zakończenie obrad.

Z poważaniem,
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Kuncewicz

Obrady Rady Gminy będą transmitowane (kanał Urzędu Gminy Stare Babice – UGStareBabice – na serwisie informacyjnym YouTube) i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506).

Projekty uchwał na XVII sesje Rady Gminy w dniu 23 stycznia 2020 r.
https://starebabice.bip.net.pl/?a=277