Zebranie wiejskie wsi Janów

udostępnij

 

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim

 

 Sołtys wsi Janów zaprasza mieszkańców na drugie zebranie wiejskie w sprawie:

  • zmiany funduszu sołeckiego na rok 20201.

Zebranie odbędzie się w dniu 15 października 2020 r. (czwartek) o godz. 18.00 (II termin godz. 18:15[1]) w Karczmie w Janowie, przy ul Andersa 74.

 

Mieszkańcy, którzy chcą zgłosić propozycje do funduszu sołeckiego proszeni są o przygotowanie na zebranie wniosku z podpisami co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.1

 

Zgodnie z § 16 ust. 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356, 1393) w zebraniu wiejskim może uczestniczyć do 150 osób.

Uczestnicy zebrania obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą
oraz do zakrywania ust i nosa.

                                                                                                                                 Sołtys

                                                                                             (-) Stanisława Sulwińska

[1] Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców. W przypadku gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie obejmujące ten sam porządek obrad zwołuje się w drugim terminie, drugi termin wyznacza się w tym samym dniu, piętnaście minut później, w tym przypadku zebranie wiejskie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu zwołania zebrania stale zamieszkują na terenie sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do rady gminy – Statut Sołectwa na stronie https://starebabice.bip.net.pl/?c=286