Zmiana formy dyskusji publicznej – MPZP części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin

udostępnij

W związku z przekroczeniem dopuszczalnej liczby osób biorących udział w zgromadzeniu publicznym, dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin zaplanowana na 23 marca 2021 r. o godzinie 17:00 (zgodnie z ogłoszeniem nr RPP.6721.17.2021 z dnia 16.02.2021r.) odbędzie się w formie online (wideokonferencja na platformie ZOOM).

 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie mailowe na adres: rpp@stare-babice.pl

Link do spotkania zostanie udostępniony jedynie osobom zgłoszonym.

 

Pozostałe ustalenia zawarte w ogłoszeniu nr RPP.6721.17.2021 z dnia 16.02.2021 r. pozostają bez zmian. Zmianie ulega jedynie forma dyskusji publicznej.

Z projektem planu można zapoznać się na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?a=1686