Zmiana godziny rozpoczęcia posiedzenia Komisji Rewizyjnej

udostępnij

Informuję o zmianie godziny posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 8 grudnia 2021 r. z godz. 9:30 na godz. 11:00. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy przy ul. Rynek 21.

Tematem posiedzenia będzie kontrola poprawności  zawierania  i  rozliczania  umów  o dzieło i umów zleceń zawartych przez Gminę Stare Babice w 2020 roku – omówienie protokołu z kontroli.

 

 

                                                                                                                                        PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Krzysztof SZUBA