Zmiana terminu zebrania wiejskiego wsi Wierzbin

udostępnij

Sołtys wsi Wierzbin zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w dniu 12 listopada 2022 r. (sobota) o godz. 15.00 (II termin godz. 15.15*) na terenie rekreacyjnym w Wojcieszynie przy ul. Sielskiej.

                                                                                           Sołtys

                                                            (-) Dariusz Świątkowski

 

Prawo wybierania organów sołectwa przysługuje osobie, która najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze danego sołectwa.

 

* W przypadku gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie obejmujące ten sam porządek obrad zwołuje się w drugim terminie, drugi termin wyznacza się w tym samym dniu piętnaście minut później, w tym przypadku zebranie wiejskie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.