Zmiana zarządzenia Nr 43/2023, dotyczącego ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży w 2023 r.

udostępnij

Zarządzenie Nr 64/2023
Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 43/2023, dotyczącego ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży w 2023 r.

Szczegóły tutaj.