Zostań radnym Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

 Wybory Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice na II kadencję w latach 2021-2022

Mieszkasz na terenie Gminy Stare Babice?

Jesteś kreatywny, nie boisz się wyzwań?

Chcesz działać na rzecz młodzieży?

Nie masz ukończonych 19 lat?

Jesteś uczniem co najmniej VI klasy szkoły podstawowej lub uczniem szkoły ponadpodstawowej?

Zgłoś swoją kandydaturę wraz z listą poparcia i zostań przedstawicielem swojej szkoły w Młodzieżowej Radzie Gminy.

Radnym może zostać osoba:

 • która jest uczniem co najmniej VI klasy szkoły podstawowej lub uczniem szkoły ponadpodstawowej;
 • której miejscem zamieszkania jest teren Gminy Stare Babice;
 • która w dniu wyborów nie ukończyła 19-tego roku życia;
 • która nie jest zawieszona w prawach ucznia.

Prawo wybierania radnego przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Stare Babice:

 • uczniom szkół podstawowych;
 • uczniom szkół ponadpodstawowych.

Kandydować na radnego można:

 • w szkole na terenie Gminy Stare Babice, której jest się uczniem,
 • w Urzędzie Gminy, w przypadku uczniów szkół podstawowych lub ponadpodstawowych, mieszkających na terenie Gminy Stare Babice a uczęszczających do szkół poza terenem Gminy Stare Babice.

Termin złożenia zgłoszeń do Młodzieżowej Rady Gminy upływa w dniu 21 października 2021 r.

Kandydat – uczeń szkoły podstawowej – składa do Sekretariatu Szkoły w terminie do 21 października 2021 r.:

 • formularz zgłoszenia kandydata;
 • formularz osób popierających kandydata;
 • formularz oświadczenia o wyrażeniu zgody rodzica/opiekuna prawnego kandydata.

Kandydat – uczeń szkoły ponadpodstawowej lub uczeń szkoły podstawowej, która siedzibę ma poza terenem Gminy Stare Babice – składa do Urzędu Gminy Stare Babice /Biuro Obsługi Rady Gminy ul. Rynek 21 pok. 22/ w terminie do 21 października 2021 r.:

 • formularz zgłoszenia kandydata;
 • formularz osób popierających kandydata;
 • formularz oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie lub formularz oświadczenia o wyrażeniu zgody rodzica/opiekuna prawnego kandydata.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszenia z listą poparcia
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata małoletniego
Oświadczenie kandydata pełnoletniego

Załączniki:

Kalendarz wyborczy

Wykaz okręgów wyborczych i liczba mandatów