Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

udostępnij

BORG.0012.4.4.2022

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2019 r. poz. 6670)

zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej
w dniu 23 listopada 2022 r. o godz. 9:00

w budynku Przedszkola w Blizne Jasińskiego przy ul. Tadeusza Kościuszki 1b

Temat posiedzenia:

  1. Kontrola wykorzystania środków finansowych przez Przedszkole w Bliznem Jasińskiego przy Kościuszki 1b za 2021 rok.

                                                                                                                                       

Przewodniczący Komisji

                                                                                      Krzysztof SZUBA

Treść zawiadomienia