Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

udostępnij

BORG.0012.6.9.2022

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 10 i 11 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670)

zwołuję wspólne posiedzenie Komisji
w dniu 22 listopada 2022 r. o godz. 14:00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21

Temat posiedzenia:

  1. Omówienie projektów uchwał do LIV sesji Rady Gminy Stare Babice

                                                                                                                                       

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                      Henryk Kuncewicz

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=586

Obrady rady gminy będą transmitowane na kanale https://radni.tv/jednostka/?id=7

Treść zawiadomienia