Projekt „Żłobkowy start”

Zapisz dziecko do żłobka i wróć do pracy! Celem głównym projektu jest ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osobom, które sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3, chcą powrócić na rynek...

7.06.2021