Spotkanie z radnymi w terenie

W czwartek 20 maja br.  z inicjatywy Zastępcy Wójta Gminy Stare Babice, odbyło się spotkanie w terenie z radnymi, w spotkaniu uczestniczył również Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego....

21.05.2021

Wyłożenie MPZP dla 9 obszarów usługowych w Starych Babicach, Babicach Nowych, Koczargach Nowych, Borzęcinie Duży i Borzęcinie Mały, w Gminie Stare Babice

RPP.6721.27.2021                                                                                    Stare Babice, dnia 15.04.2021 r. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 9 obszarów usługowych położonych we wsiach: Stare Babice, Babice Nowe, Koczargi Nowe, Borzęcin...

20.05.2021