Elektroniczny odpis Aktu Stanu Cywilnego

Odbierz odpis elektroniczny Aktu Stanu Cywilnego od ręki nie wychodząc z domu. Wydanie dokumentu jest możliwe po spełnieniu trzech warunków: odpis aktu, o który wnioskujesz musi dotyczyć: Ciebie, Twoich dzieci,...

25.05.2020

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie...

21.05.2020