Dotacja na renaturalizację parku w Starych Babicach

udostępnij

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn. „Renaturalizacja części parku gminnego w Starych Babicach – jako przykład podniesienia poziomu wiedzy społeczeństwa na temat fauny i flory występującej na terenie województwa mazowieckiego”. Wójt Gminy Stare Babice pozyskał na realizację tej inwestycji 57 037,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści siedem złotych 00/100).

Realizacja zadania przyczyni się do kształtowania świadomości ekologicznej społeczności w Gminie Stare Babice oraz budowania postaw proekologicznych. Mieszkańcy zdobędą również wiedzę na temat flory i fauny występującej na terenie naszej Gminy, a także na terenie całego województwa mazowieckiego. Efekty zrealizowanego zadania będą różnorodne. Pojawi się aż 368 sztuk nowych sadzonek, powstaną m.in. hotel dla owadów, próchnowisko, tablice informacyjne i edukacyjne oraz nowe ławki.

Zadanie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wfosigw.pl